Giới thiệu

Ngày 17/11/2012, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính.

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính tiền thân là các cơ sở đào tạo cán bộ của Bộ Tài chính và Uỷ ban vật giá Nhà nước).

Bộ trưởng Vương Đình Huệ tin tưởng, trong thời gian tới, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế tài chính có chất lượng, góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đề nghị tập thể Đảng bộ, Ban giám hiệu Nhà trường tập trung nghiên cứu quán triệt tinh thần Nghị quyết 11, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Chiến lược phát triển ngành Tài chính và quy hoạch nguồn nhân lực ngành Tài chính đến năm 2020 để từ đó xây dựng một kế hoạch phát triển dài hạn của mình.